Χρυσοί Χορηγοί

Fresh Snack
My Greek Friend

Συνδιοργάνωση

logo2017

Αργυροί Χορηγοί

ΚΕΝ
Φαρμακείο Πατιτάκης
Copyline ΣAMATΑ
ΟΙΚΟΚΛΙΜΑ

Υποστηρικτές

 

Υπό την αιγίδα:

 

Επιμέλεια Σκίτσων & Λογοτύπου “ΒΡΕΞΙΤ”:

 

Μουσική Επιμέλεια & Παρουσίαση:

 

Χορηγοί Επικοινωνίας: